Kunnossapito- ja muutostöiden käsittely vaiheittain

HUONEISTOKOHTAISTEN KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTÖIDEN KÄSITTELY VAIHEITTAIN:

  1. Selvitä kunnossapito- tai muutostyön luvanvaraisuus;
  2. Teetä tarvittavat suunnitelmat;
  3. Täytä huoneistomuutostyön ilmoitus;
  4. Toimita huoneistomuutostyön ilmoitus ja suunnitelmat taloyhtiölle;
  5. Taloyhtiö selvittää töiden vaikutukset ja toteutuskelpoisuuden. Tarvittaessa taloyhtiö käyttää asiantuntijaa (kustannuksen maksaa osakas);
  6. Taloyhtiö käsittelee ilmoituksen ja nimeää työlle tarvittaessa valvojan (kustannuksen maksaa osakas);
  7. Taloyhtiö ilmoittaa käsittelystä osakkaalle;
  8. rakennusluvan hakemisesta päättää aina hallitus jokainen tapaus erikseen ja päätöksessä valtuutetaan ao. osakas hakemaan lupaa taloyhtiön nimissä.
  9. Työn toteutusvaihe voi alkaa, kun kaikki luvat ovat olemassa;
  10. Kun työ valmistuu – taloyhtiölle on toimitettava loppudokumentit työn valmistumisesta (valvojan muistiot, loppukuvat, viranomaistarkastusasiakirjat).

Ilmoituksen käsittelylle on varattava riittävästi aikaa.

Vapaat asunnot

Ei vapaana olevia tiloja.