Isännöinti hoitaa taloyhtiön osakehuoneistorekisteriin

Osakehuoneistorekisteri on herättänyt kysymyksiä taloyhtiössä. Valtakunnalliseen osakehuoneistorekisteriin kootaan sähköisesti kaikki asunto-osakkeiden omistajatiedot, ja samalla luovutaan paperisista osakekirjoista.

Ennen vuotta 2019 perustetut taloyhtiöt siirtyvät Maanmittauslaitoksen ylläpitämään rekisteriin 3,5 vuoden siirtymäajan kuluessa. Uudet taloyhtiöt tulivat rekisterin piiriin jo tammikuusta 2019 lähtien.

Vastuu osakehuoneistorekisteriin siirtymisestä on taloyhtiöllä, mutta käytännön siirtotyön hoitaa isännöintiyritys. Isännöinti pääsee siirtämään tietoja aikaisintaan vuoden 2020 loppupuolella.

Paperisen osakekirjan mitätöinnistä eli muuttamisesta sähköiseksi omistusmerkinnäksi huolehtii jokainen osakkeenomistaja itse. Tämä tapahtuu kuitenkin vasta sen jälkeen, kun taloyhtiön omistajatiedot on siirretty osakehuoneistorekisteriin.

Osakkaille tiedotetaan erikseen, kun taloyhtiö on liitetty mukaan rekisteriin. Tämän jälkeen annetaan tarkemmat ohjeet. Lisätietoja osakekirjan mitätöinnistä löytyy Maanmittauslaitoksen www.maanmittauslaitos.fi/huoneistot-ja-kiinteistot -sivustolta.