Muutostyöohjeet ja asbestin kartoitusvelvollisuus

Muutostyöt ja remonttiluvat

Osakkeenmistajajan on ilmoitettava taloyhtiölle huoneistojen kunnosstapito- ja muutostöistä aina kirjallisesti isännöitsijätoimistoon jos se voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan taikka yhtiön tai toisen osakkeenomistajan osakehuoneiston käyttämiseen. Työt saa aloittaa vasta kun taloyhtiö on antanut siihen luvan. Mikäli työ vaatii viranomaisluvan vastaa osakas luvan kustannuksista. Voit tarkistaa vaatiiko työ viranomaisluvan Helsingin Rakennusvalvontavirastosta.

Muutostyön käsittelyaika on 1-3vko, vaihtelee muutostyön laajuuden mukaan. Kesäaikana kannattaa varautua pidempään käsittelyaikaan.

Ainoastaan hyvin vähäiset toimenpiteet, kuten valaisimien tai peikikaapin vaihto voidaan suorittaa ilman lupaa.

 Huom! Urakoitsija ei tee ilmoitusta, vaan aina osakas.

Muutostöidensuorittaminen ja valvonta

Muutostöistä rakennusaikana tai myöhemmin aiheutuneesta vahingosta vastaa taloyhtiölle ja muille aina työn tilannut osakas ja työt tulee suorittaa voimassa olevien määräysten ja asetusten mukaisesti sekä hyvää rakennustapaa noudattaen. Osakkaan vastuulla on myös yleisten tilojen siisteys sekä riittävä suojaus. Rakennusjätettä ei saa laittaa taloyhtiön jäteastioihin. Tarvikkeet, autot tai jätteet eivät väliaikaisestikaan saa tukkia pelastusteitä. Osakas myös tekee remontti-ilmoituksen naapureille porrashuoneeseen ennen remontin alkamista.

Yhtiöllä on aina oikeus ja velvollisuus valita muutostyölle valvoja, mikäli katsoo työn olevan sellainen, että valvonta on syytä suorittaa. Muutostyöstä aiheutuneet valvontakustannukset tulevat osakkaan maksettavaksi

Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti

Jos muutostyö on sellainen, että se vaatii viranomaisluvan, taloyhtiö voi ilmoittaa laittomasta muutostyöstä rakennusvalvontaviranomaisille, jotka voivat keskeyttää työn. Yhtiö voi vaatia luvatta tehtyjen muutosten saattamista ennalleen osakkaan kustannuksella.

Asbestin kartoitusvelvollisuus osakkaan huoneistoremontissa

Uusi asbestilaki astui voimaan 1.1.2016. Asuntoaan remontoivan taloyhtiön osakas voi joutua teettämään asbestikartoituksen purettaviin materiaaleihin. Uuden lain mukaan ennen vuotta 1994 rakennettujen rakennusten purettavien materiaalien asbesti pitää kartoittaa ennen purkutöitä. Lähtökohtana on, että osakas itse maksaa kartoituksen. Asbestikartoitusta ei tarvitse kuitenkaan teettää, mikäli huoneistossa tehdään vähäisiä töitä, kuten reikien poraamista seiniin tai kattoon.

Asbestia on käytetty rakennusmateriaaleissa 1920-luvulta 1990-luvun alkuun saakka. Asbestipitoisten tuotteiden valmistus ja käyttö on kielletty vuodesta 1994 alkaen.

Ennen vuotta 1994 rakennettujen tai korjattujen talojen materiaaleissa voi siis löytyä asbestia. Sitä voi olla esimerkiksi:

  • maaleissa, lakoissa ja bitumiemulsioissa
  • muovimatoissa, linoleum-kaatoissa, tasoitteissa ja liimoissa
  • keraamisissa laatoissa sekä laatta- ja saumauslaasteissa
  • putkieristeissä ja ilmanvaihtokanavissa

Asbestikartoitus tulee tehdä kaikissa huoneistoissa, joissa asbestikartoitusta ei ole tehty. Asbestikartoitusta ei saa jättää tekemättä. Mikäli taloyhtiösi on valmistunut vuonna 1995 tai sen jälkeen, ei asbestikartoitusta tarvitse tehdä. Olethan yhteydessä isännöitsijääsi, mikäli olet epävarma, tarvitseeko huoneistossasi tehdä asbestikartoitusta.

Asbestikartoituksen saa tehdä vain alan ammattilainen, joka on perehtynyt asbestin esiintymiseen rakennusaineissa, materiaaleissa ja rakenteissa. Mikäli asbestikartoituksessa löytyy asbestia, purkajan on tehtävä työt asbestipurkutyönä Aluehallintoviraston Työsuojeluhallinnon ohjeen mukaan.