Muutostyöohjeet

Muutostyöt ja remonttiluvat

Osakkeenmistajajan on ilmoitettava taloyhtiölle huoneistojen kunnosstapito- ja muutostöistä aina kirjallisesti isännöitsijätoimistoon jos se voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan taikka yhtiön tai toisen osakkeenomistajan osakehuoneiston käyttämiseen. Työt saa aloittaa vasta kun taloyhtiö on antanut siihen luvan. Mikäli työ vaatii viranomaisluvan vastaa osakas luvan kustannuksista. Voit tarkistaa vaatiiko työ viranomaisluvan Helsingin Rakennusvalvontavirastosta.

Muutostyön käsittelyaika on 1-3vko, vaihtelee muutostyön laajuuden mukaan. Kesäaikana kannattaa varautua pidempään käsittelyaikaan.

Ainoastaan hyvin vähäiset toimenpiteet, kuten valaisimien tai peikikaapin vaihto voidaan suorittaa ilman lupaa.

 Huom! Urakoitsija ei tee ilmoitusta, vaan aina osakas.

Muutostöidensuorittaminen ja valvonta

Muutostöistä rakennusaikana tai myöhemmin aiheutuneesta vahingosta vastaa taloyhtiölle ja muille aina työn tilannut osakas ja työt tulee suorittaa voimassa olevien määräysten ja asetusten mukaisesti sekä hyvää rakennustapaa noudattaen. Osakkaan vastuulla on myös yleisten tilojen siisteys sekä riittävä suojaus. Rakennusjätettä ei saa laittaa taloyhtiön jäteastioihin. Tarvikkeet, autot tai jätteet eivät väliaikaisestikaan saa tukkia pelastusteitä. Osakas myös tekee remontti-ilmoituksen naapureille porrashuoneeseen ennen remontin alkamista.

Yhtiöllä on aina oikeus ja velvollisuus valita muutostyölle valvoja, mikäli katsoo työn olevan sellainen, että valvonta on syytä suorittaa. Muutostyöstä aiheutuneet valvontakustannukset tulevat osakkaan maksettavaksi

Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti

Jos muutostyö on sellainen, että se vaatii viranomaisluvan, taloyhtiö voi ilmoittaa laittomasta muutostyöstä rakennusvalvontaviranomaisille, jotka voivat keskeyttää työn. Yhtiö voi vaatia luvatta tehtyjen muutosten saattamista ennalleen osakkaan kustannuksella.