Oikea sisälämpötila

Oikean lämpötilan säätäminen kerrostaloasunnossa on vaikea tehtävä, koska jokainen asukas kokee asuntonsa lämpötilan eri tavalla. Se mikä toisesta tuntuu liian kylmältä, saattaa toisesta tuntua liian lämpimältä. Oikea sisälämpötila ei kuitenkaan ole makukysymys vaan tietyllä tavalla mitattu lukema. Kuitenkin etenkin vanhoissa kerrostaloissa lämpötila voi vaihdella asunnon ja kerroksen mukaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut Asumisterveysohjeen, joka perustuu Terveydensuojelulakiin. Asumisterveysohjeessa on todettu, että terveyshaittaa voi aiheutua silloin, jos huoneiston sisälämpötila alittaa 18 astetta. Mittausajankohtana sekä ulko- että sisäilman lämpötilan tulisi olla pysynyt suhteellisen vakiona ja tuulettamista olisi tullut välttää. Sopiva sisälämpötila on 20–22 astetta. Lämmityskaudella sisälämpötila saattaa kuitenkin vaihdella ja lämpötila voi olla 18–24 astetta.