Yhtiökokousten lykkäys sallitaan

Eduskunta on 27.4.2021 hyväksynyt lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista.

Lakimuutoksella sallitaan yhtiökokousten pitämisen määräajan yli. Yhtiökokousten määräaika lakimuutoksella on 30. syyskuuta 2021.

Tarkemman tiedot asiasta: Eduskunta